Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów, czyli uproszczoną księgowość dla podmiotów zobowiązanych do ich prowadzenia. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek jawnych, spółek cywilnych i spółek partnerskich. Ten rodzaj ewidencji podatkowej zakładany jest z dniem rozpoczęcia na działalności na okres jednego roku podatkowego, tj. do końca grudnia  danego roku.  

W ramach prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów zapewniamy m.in.: 

  • prowadzenie ewidencji podatku VAT, 
  • składanie miesięcznych deklaracji VAT, 
  • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów, 
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży, 
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia, 
  • dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.