W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy prowadzenie ksiąg rachunkowychProwadzimy pełną księgowość zgodnie z Ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego księgą przychodów i rozchodów.  

Świadczymy usługi obejmujące m.in.: 

  • sporządzanie sprawozdań finansowych, 
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, 
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych, 
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, 
  • rozliczenia VAT.