Aby uczynić naszą obsługę księgową w pełni kompleksową i ułatwić naszym Klientom prowadzenie działalności, zapewniamy Państwu pomoc w rozliczeniach z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Rozliczamy VAT, sporządzamy deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw notarialnych reprezentujemy interesy podatnika w Urzędach Skarbowych i ZUS. 

Zapewniamy pomoc w zakresie: 

  • kontaktów z Urzędem Skarbowym, 
  • kontaktów z ZUS, 
  • rozliczeń podatku VAT, 
  • rozliczeń podatku dochodowego PIT, 
  • sporządzania sprawozdań finansowych.